Градът | 11 Октомври 2017, 17:27

Проект "Развитие на жп възел Пловдив" е одобрен за финансиране по Механизма за свързване на Европа

Общата стойност на инвестицията е 224 870 976,80 лв.