Градът | 05 Октомври 2017, 11:51

Община Ямбол ще реализира инфраструктурна програма чрез дългосрочен 17-милионен заем

Цялостно модернизиране на уличното осветление, въвеждане на видеонаблюдение и мащабни мерки за благоустрояване на уличната мрежа