Градът | 05 Октомври 2017

Кметът на Община Видин подписа договорите за доизграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води

Избраният изпълнител "Хидрострой" АД ще завърши предвидените СМР за 266 дни, а цената е 18 849 500,15 лв. с ДДС

Обратно нагоре ↑