Градът | 04 Октомври 2017, 13:49

Градски хотел в столичния център: толерантно присъствие в исторически контекст

В брой 4 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ: Един проект на "Иво Петров Архитекти"