Градът | 04 Октомври 2017, 13:18

Арх. Здравко Здравков: По препоръка на проф. Ян Геел ще ограничим височината на новите сгради в южните квартали до 75 м