Градът | 04 Октомври 2017, 10:52

Ивета Колева: Предвижда се обходът на Габрово, фаза I, да завърши през есента на 2018 г.