Градът | 03 Октомври 2017, 10:09

"Капш Трафик Солюшънс" или "Тол България" ("Телелинк", "Сирма Солюшънс" и "Сиенсис") ще правят тол системата ни