Градът | 27 Септември 2017, 17:30

България и Румъния ще проучват възможностите за нов мост над р. Дунав при Русе-Гюргево