Градът | 26 Септември 2017, 10:29

Намаляване на разходите и времето за строителство с геотекстила на Thrace NG в депото за отпадъци "Садината"