Градът | 25 Септември 2017, 10:48

Константин Бояджиев, управител на "Галакси Инвестмънт Груп": Трендът на положително развитие на сектор градски хотели в София ще се запази

В брой 4 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ