Градът | 25 Септември 2017, 09:31

Интегриран градски транспорт на Бургас – подготовка за въвеждане на мерки за устойчив транспорт