Градът | 21 Септември 2017, 19:46

416 учебни заведения ще бъдат обновени с 624 млн. лв. по ОПРР