Градът | 20 Септември 2017, 10:32

Димитър Николов: Инвестираме в младите. Предизвикателство е развитието на индустриалните зони