Градът | 13 Септември 2017, 08:05

Комисията по опазване на околната среда и НАГ сезираха ДНСК за "Милениум Център"

Проверка на дирекция "Зелена система" е установила незаконно асфалтиране на общински имоти, предвидени за озеленяване