Доц. д-р арх. Боян Георгиев | 07 Септември 2017

Колко бързо ще навлезе строителното информационно моделиране (СИМ) в България?

В областта на СИМ у нас вече са приети 3 европейски стандарта, в момента са в процес на съгласуване още 3

Обратно нагоре ↑