Градът | 01 Септември 2017, 12:37

ТЕЦ "Марица изток 2" снижава емисиите от азотен окис чрез реконструкция на котлоагрегати за 30 млн. лв.