Facebook YouTube
Регистрация

Обществени сгради, балнео центрове и хотели в София ще се отопляват с минерална вода

Това ще стане възможно с промени в Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Столична община

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 30.08.2017, Автор: Христо Николов
[1324 прочитания]
Единствената сграда в столицата, която е присъединена към находище на минерална вода (&quot;София-Център&quot;), е Централната минерална баня, функционираща сега като Музей за история на София. <br />

Единствената сграда в столицата, която е присъединена към находище на минерална вода ("София-Център"), е Централната минерална баня, функционираща сега като Музей за история на София.

Снимка: gradat.bg

Обществени сгради, общински училища, частни балнеоложки центрове и хотели в София ще може да се отопляват геотермално - с минерална вода. Изграждането на специални водопроводи, вкл. сградните отклонения, измервателната и кранова арматура, ще стане възможно с промени в Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, които предстои да бъдат разгледани от Столичния общински съвет (СОС).

С решение на министъра на околната среда и водите през 2011 г. на Столична община беше предоставено безвъзмездно управлението и ползването на 8 находища на минерални води: "София-Център", "София-Баталова воденица", "София-Лозенец", "София-Овча купел", "София-Надежда", "София-Свобода", "София-Панчарево" и "София-Железница".

Една от целите на общинското ръководство на София за пълноценно използване на хидротермалните ресурси е насочена към осигуряване на геотермално отопление на общински сгради - училища, детски градини, административни сгради, болници и др. В тези случаи строителството на водопроводите и съоръженията за минерални води ще се финансира от бюджета на Столична община, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества.

София може да почерпи опит от Сапарева баня, където с минерална вода отопляват административната сграда на общината, училище, детска градина и читалище. Така се спестяват до 50% от разходите за отопление.

С промените в наредбата ще се даде зелена светлина за присъединяването и на държавни обществени сгради към водопроводите за минерална вода. Известно е, че има такива идеи за сградите на Министерския съвет, на Министерството на труда и социалната политика, както и за НДК. За отоплението им ще бъде нужно строителството и на геотермални централи.

Новите текстове ще позволят и частни сгради да бъдат отоплявани с минерална вода. Засега от Столична община не са давали подробности по темата, но от мотивите към проектонаредбата става ясно, че политиката ще бъда насочена към изграждане на балнеоложки, рекреационни, спортни и естетични центрове с използване на минерални води, както и за развитие на туристическия бизнес в града и околностите му (бел. ред. - неофициално се знае, че няколко хотела в София имат интерес към геотермално отопление).

Тогава изграждането на необходимата техническа инфраструктура ще бъде за сметка на инвеститора/собственика/ползвателя на сградата. А водовземането от минерални води ще става с разрешително, издадено от кмета на Столична община, след съгласуване с Басейнова дирекция и решение на СОС. Разрешителното ще се издава на юридически лица и еднолични търговци, като в него ще се указва дължимата такса за водовземане съгласно тарифа, приета от Столичния общински съвет.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg