Градът | 30 Август 2017, 10:31

"Хидрострой" АД е избраният изпълнител за доизграждане на пречиствателната станция във Видин