Градът | 15 Август 2017

Инвестират 14 млн. лв. в рехабилитацията на 14 км от второкласния път Добрич - Кардам

Основният ремонт се финансира от ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие

Обратно нагоре ↑