Градът | 11 Август 2017, 11:27

ЕСО обяви търг за изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас за 129 млн. лв.