Facebook YouTube
Регистрация

Улесняват предоставянето на кадастрални услуги

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.08.2017, Автор: Радостина Попова
[1239 прочитания]
 
Фотограф: Градът.бг

Предоставянето на кадастрални услуги ще се улесни - това предвижда проект за изменение на Наредбата за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Идеята е службите по геодезия, картография и кадастър да не могат да изискват от заявителите предоставяне на документи, за които има създадени регистри на държавната администрация или с тях се удостоверяват обстоятелства, които се съдържат в база данни на държавната администрация.

Само ако службата по геодезия, картография и кадастър не може да намери необходимите ѝ данни, тогава тя ще изисква от заявителя да предостави информация, необходима за идентифициране на данните или документите в регистрите на държавната администрация.

Ще бъде облекчен и режимът за вписване на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. Отпада изискването лицата, които желаят да бъдат вписани в регистъра, да прилагат към заявлението за вписване документи, които могат да бъдат получени чрез достъп до регистри на държавната администрация.

 
Фотограф: Градът.бг

За физическите лица и за еднолични търговци се въвежда алтернативна възможност. Те вместо свидетелство за съдимост на хартиен носител, ще предоставят код на електронното свидетелство за съдимост.

За едноличните търговци и за юридическите лица отпада изискването да предоставят удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, актуално удостоверение за данъчна регистрация, документ за регистрация в БУЛСТАТ и съдебно решение за регистрация на юридическото лице.

С промените от гражданите ще си изискват само документи, които не се съдържат в регистри на държавната администрация или поради обективни причини не могат да бъдат получени по служебен път.

С промените понятието "молба" също отпада и се заменя със "заявление".

Предложените промени в нормативната уредба са част от приоритетите на правителството за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg