Градът | 09 Август 2017, 16:02

Георги Шопов: Устройствените планове трябва да бъдат общи, устойчиви и обвързани с рамкова програма за инфраструктура