Facebook YouTube
Регистрация

ЕСКО договор ще гарантира енергийната ефективност на Зимния дворец

Прогнозната стойност на обществената поръчка е почти 4 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 08.08.2017, Автор: Градът.бг
[764 прочитания]

Фотограф: Надежда Чипева

Държавното дружество "Академика 2011" ЕАД обяви обществена поръчка за инженеринг за ремонт и въвеждане на енергоефективни мерки на Зимния дворец на спорта. Целта е сертифициране до клас на енергопотребление "B" и гарантирано намаляване на бъдещите разходи при експлоатацията като изпълнителят осигури икономия минимум 35% и едновременно се изпълнят описаните СМР.

Обособена позиция едно е за инженеринг с договор с гарантиран резултат ЕСКО за основната зала, позиция две - за СМР при изпълнение на поръчката за тренировъчната и основната зала.

По обособена позиция 1 с прогнозна стойност 3 999 011 лв. е предвидено подмяна на съществуващата дограма с PVC стъклопакет, изолиране на външните стени, топлоизолация на покрив, модернизация на ОВК инсталации, подмяна на осветителната инсталация. Срокът за изпълнение на договора е до 132 месеца, а именно: изготвяне на технически проект - до 2 месеца, изпълнение на СМР - до 10 месеца, срок за погасяване на задължението от инвестицията: до 120 месеца.

По позиция 2 към момента средствата не са осигурени и договорът с изпълнителя ще бъде сключен с клауза за отложено изпълнение съгласно чл.114 от ЗОП. Става дума за инженеринг на СМР за реновиране на тренировъчната и основната зала и обслужващите помещения - съблекални, фоайе и коридори с ремонт на стени и подове, на бани и тоалетни, тавани, подови настилки. За тренировъчната зала е предвиден ремонт на фасадни термопанели и обшивки и полагане на топлоизолация, ремонт на всички стенни фасадни панели, външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (ЕPS) с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност 0,030 W/mK, вкл. полагане на силикатна мазилка с гранулометрия 1,5 мм. Предвиждат се още възстановяване и обработка на цокъла по фасадата, ремонт на покрив и полагане на топлоизолация за на енергийната ефективност, подмяна на хидроизолационните слоеве, подмяна на обшивки и елементите от отводнителната система.

Прогнозната стойност по точка 2 е 998 130 лв., срокът за изпълнение е не повече от 12 месеца - 2 месеца за технически преокти и 10 месеца за СМР.

Оферти по обществената поръчка се получават до 8 септември и се подават до 11 септември.

Поръчките за Зимния дворец идват след две спрени процедури за генерален ремонт на спортното съоръжение - през 2014 г. за 50 млн. лв., и през 2016 г. за 35 млн. лв.

Зимният дворец на спорта в Студентския град е с капацитет 4600 души, открит е през 1982 г. и разполага с две ледени пързалки.

 

 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg