Градът | 03 Август 2017, 10:22

Одобрени са 140 заявки за 270 млн. евро по Интеррег VA Румъния – България