Градът | 04 Юли 2017, 12:04

Емил Цонев, Технически отдел, РАК ООД: "Умната" сграда на бъдещето ще се учи и ще бъде интуитивна

Брой 3 на сп. ГРАДЪТ