Градът | 01 Август 2017

КАБ предлага два нови закона вместо "съветския" ЗУТ - Закон за устройственото планиране и Закон за инвестиционното проектиране и строителство

Целта е намаляване на административната тежест и превръщане на България в привлекателно място за инвестиции

Обратно нагоре ↑