Градът | 31 Юли 2017, 15:52

Започва рехабилитацията на ВиК мрежата на Долна Митрополия

Строителните работи са част от интегрирания воден цикъл на Плевен-Долна Митрополия, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" със 117 млн. лв.