Градът | 27 Юли 2017, 15:52

Министерството на културата спря проекта за нова 8-етажна сграда до бившето иранско посолство

Държавната институция е отказала да съгласува обемно-устройственото проучване за ПУП-ИПРЗ