Градът | 20 Юли 2017

Със средства от ОПРР започва рехабилитацията на 29 км от път III-904 Старо Оряхово - Гроздьово - Провадия в област Варна

Обратно нагоре ↑