Градът | 20 Юли 2017, 10:53

Становище на БАИС по проект на МРРБ за изменение и допълнение на Наредба №7 за енергийна ефективност