Градът | 13 Юли 2017, 14:45

Екологична водна инфраструктура - инвестиционните проекти по ОПОС 2014-2020