Градът | 18 Юли 2017, 17:03

"Трейс Груп Холд" АД ще реконструира административната сграда на Комисията за защита на личните данни

Договорът за 1 231 866.97 лв. без ДДС е със срок на изпълнение 180 дни