Градът | 17 Юли 2017, 15:43

Пред старт е благоустрояването на квартални зони в Хасково за 3,7 млн. лв. по ОП "Региони в растеж"