Градът | 03 Юли 2017, 17:10

Атанас Костурков, управител на "Комфорт" ООД: "Комфорт" е инвеститор и изпълнител на комплексни жилищни проекти

Новият брой 3 на сп. ГРАДЪТ