Facebook YouTube
Регистрация

Днес от 17 ч. в Централния дом на архитекта: Представят новия устройствен план на Борисовата градина

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 12.07.2017, Автор: Радостина Попова
[5128 прочитания]
Фотограф: НАГ

Предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк "Борисова градина" е насрочено за днес, 13 юли, 17 часа, в Централния дом на архитекта в София. Организатори са Направление "Архитектура и градоустройство" към Столичната община и Съюзът на архитектите в България.

Проектът е изработен от "Ковачев Архитекти" ООД, които през 2015 г. спечелиха конкурса за устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк "Борисова градина". Разработката може да бъде видяна ТУК

Проектантите ще представят ескизния проект за ПУП, като споделят възникналите в процеса на проектиране проблеми и предлаганите за тях решения. Поканени са всички заинтересовани граждани, неправителствени организации и професионалисти, които се вълнуват от бъдещето на единствения по рода си столичен парк.

Като задължителен етап в процедурата за одобряване, проектът предстои да бъде съгласуван и подложен на обществено обсъждане.

Приети принципни постановки в ПУП на Борисовата градина:

• Оценени са приносите на различните епохи за развитието на парка, включително от най-ново време

• Обекти като лятната къпалня "Мария Луиза", Националния стадион "Васил Левски", комплекс "Българска армия", Националния колодрум "Сердика", Телевизионната кула са оценени в ПУП като такива с голяма историческа стойност и обществена значимост. ПУП предвижда съхраняване на облика им и допуска минимална намеса по отношение на модернизиране на спортните съоръжения, което да не нарушава по никакъв начин дървесна растителност, озеленените откоси и останалите елементи на съществуващите зелени площи.

• Застрояването се ограничава до запазване на съществуващите сгради и съоръжения, които имат пряка значимост за съществуването на парка и обектите в него. Плътността на застрояване се определя като са отчетени съществуващите сгради, за които има ясно нормативно регламентиране. Всички постройки и съоръжения, чието съществуване е необосновано са премахнати.

• Показатели като плътност на застрояване и процент на озеленена площ, установени в ПУП, са фиксирани, независимо от посоката на отклоненето им спрямо стандартните за съответната зона.

Фотограф: borisovagradina.com

Ново застрояване

Ново застрояване се предвижда единствено в зоната между розариума и ул. Драган Цанков. Предвидената сграда е с кота корниз макс. 10 м. и ограничителни линии на застрояване. Сградата е предназначена за музей "Зелената памет на София", в която да се помещава и парковата администрация.

Възстановяване на изчезнали архитектурни обеми

В ПУП е предвидена възможност при безспорно установени архивни данни да се извърши възстановяване на изчезналите сгради на Климатичното училище. Препоръчва се връщане на оригиналното място на т.нар. Горски дом към ул. Незабравка.

Реконструкция на съществуващи архитектурни обеми

Допуска се реконструкция на следните съществуващи обеми: реконструкция на сграда срещу подхода към р-т Ловен дом за нуждите на база за конна езда без промяна на параметрите.

Ремонт, преустройство и подмяна на съоръжения

Предвидена е възможност за поставяне на подвижни козирки за частично засенчване на трибуните на Национален стадион и стадион на ЦСКА; ремонт на тоалетна към Братската могила и преустройство на сграда за тоалетна.

Планова композиция

В по-голямата част на парка е предвидена консервация на съществуващата планова композиция. За резерватната част е предвидено възстановяване на дългата паркова ос от езерото с лилиите. Частични реконструкции се предвиждат на местата с възстановяване на изчезнали или преместени архитектурни обеми. Пълна реконструкция се предвижда в парковата зона към ул. Драган Цанков.

Обемно-пространствено оформяне с растителност

По отношение на растителността за преобладаващата част от територията се предвижда консервация на обемно-пространственото решение. Много съществен момент е предоставената със СПН възможност при установяване на влошено състояние, достигане на пределна възраст и други състояния изискващи премахване и подмяна на дървета в алейните насаждения, този процес да се осъществи едновременно за цялата алейна композиция. Това мероприятие се препоръчва във Флорентинската харта и въпреки първоначалния стрес, е единствената възможност за пълноценно възстановяване на образната автентичност на оригиналната обемно-пространствена композиция в нейната цялост, естетика и функционалност.

Много съществен момент е възстановяването на Японския кът и Алпинеума. Тези мероприятия изискват съответното ландшафтно формиране. За лесопарковите насаждения е предвидено ландшафтно формиране чрез извършване на горскостопански мероприятия по лесоустройствен проект. Целта е осигуряване на оптимална структура на насажденията, осигуряване на растежен простор, увеличаване на полузакритите и полуоткритите пространства, както и оформяне на открити пространства.

Алеи и алейни настилки

Предвидено е възстановяване на оригиналната концепция, според която алеите се настилат с щуп. За резерватната част и охранителната й зона до бул. Яворов се допуска вместо щуп да се използва трайна настилка с подобна визия (по примера на настилката пред Народната библиотека).

Обзавеждане

За цялата територия на парка е предвидено да се внесе парково обзавеждане, в което всички елементи са синхронизирани като стилова принадлежност, без да се стига до пълно пресъздаване на бароковата стилистика. За лесопарковите участъци се предвижда обзавеждането да е опростено от естествени материали.

Реклами и рекламни елементи

На цялата територия на м. "Парк Борисова градина" не се допуска разполагане на никакви рекламни елементи, както самостоятелно, така и по сгради, съоръжения с постоянен и временен характер.

Транспорт и транспортни комуникации

Разглежданата територия е разположена в югоизточната част на гр. София спрямо ЦГЧ. Основните комуникации от градско ниво, които тангират "Парк Борисова градина" са: бул "Цариградско шосе", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Тодор Каблешков", бул. "Г М.Димитров", бул." Вапцаров-пробив". През парка преминават и четири трасета от ПУМ и това са: бул." Вапцаров" и "Алея Яворов", бул "Драган Цанков" и бул."Симеоновско шосе". Улицата IV клас (главна улица), която тангира от запад парка в кв. Лозенец е "Арх. Йордан Миланов".

За подобряване обслужването на парк "Борисова градина" предлагаме и два нови подхода за автомобили от бул. "Драган Цанков": при кръстовището с ул "Кирил Видински" (сега триклонно светофарно регулирано), да стане четириклонно с подход към подземен паркинг- гараж,разположен под новия музей Зелена София. По този начин осигуряваме подземни паркоместа за посетители на парка и същевременно и достъп към аварийния-технически тунел на метрото.

Добави коментар Коментари (1)

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg