Facebook YouTube
Регистрация

Инж. Доротея Дончева, директор на Софийската гимназия за строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев": Връзката училище – университет – бизнес е във фокуса на "Академия Градът"

Новият брой 3 на сп. ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.07.2017, Автор: Градът.бг
[626 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Новият брой 3 на сп. ГРАДЪТ

Г-жо Дончева, може ли да припомним състоянието на известната Софийска гимназия за строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев" (СГСАГ) в момента?

- В СГСАГ "Христо Ботев" се обучават ученици в професионално направление "Строителство" по професия строителен техник с всички специалности – строителство и архитектура 2 паралелки, водно строителство 1 паралелка и транспортно строителство 1 паралелка, направление "Архитектура, урбанизъм и геодезия" по професия геодезист, специалност геодезия – 1 паралелка, направление "Градинарство (паркове и градини)", професия техник озеленител, специалност парково строителство и озеленяване 1 паралелка и направление "Търговия на едро и дребно" - професия "Брокер", специалност "Недвижими имоти" - 1 паралелка. Приемът всяка година е 7 паралелки и около 180 ученици. В момента в СГСАГ "Христо Ботев" се обучават над 900 ученици. Професиите и специалностите, по които правим професионално образование, са съобразени с икономическото развитие на региона и перспективите за професионална реализация след завършване на средното образование и придобиването на професионална квалификация. В настоящия момент не предвиждаме промени и нови професии и специалности. Всъщност това са възможностите на базата, с която разполагаме. Затова нашите усилия са насочени към качеството на образованието, което предлагаме на нашите ученици, родителите им и обществото.
Автор: Мария Съботинова

Като дългогодишен директор на Софийската гимназия за строителство, архитектура и геодезия как оценявате системата за професионално образование в България?
- Доста години професионалното образование не беше във фокуса на внимание на обществото. Учениците и родителите им избираха профилираните гимназии като нещо по-лесно, така че да получат средно образование без много усилия или да усвоят чужд език, за да заминат извън страната за обучение и работа. За съжаление не се отчиташе, че профилираните гимназии не предоставят на своите ученици квалификация. Повечето професионални гимназии предлагат изучаване на чужд език в своите учебни планове в почти същия брой часове. Оказа се голяма грешка отдръпването на учениците от професионалните гимназии. Днес обществото и бизнеса изпитват остра нужда от квалифицирани млади хора със средно образование. Навсякъде в Европа и по света обръщат много сериозно внимание на професионалното образование, защото това са хората, които създават брутния вътрешен продукт на държавата и са важен елемент в инвестиционния процес. В сектор строителство професионалните гимназии също изпитват проблемите, свързани с приема на ученици. В големите градове професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия са от най-търсените училища, но за съжаление не е така в по-малките градове.
Автор: Мария Съботинова

Какви са вашите наблюдения върху системата за професионално ориентиране у нас и как може да изборът на новото поколение да стане по-навременен и по-адекватен?
- Все още в България не работи такава система за кариерно ориентиране, която да има роля при избора на професия за младите хора. Неотдавна бяха създадени центрове за кариерно ориентиране в рамките на проект на МОН. По този проект се положиха много усилия да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда с модел на кариерно ориентиране на ниво училище. Центровете за кариерно ориентиране, които се създадоха като ефективни консултационни, методически и координиращи звена, работят с финансирането по проекта. Какво ще се случи след това? Дано не е това, което се случва с много от добрите идеи, осъществени  по европейски проекти. В момента повечето от учениците и родителите им се опитват да направят своето кариерно ориентиране, като посещават образователните изложения и дните на отворени врати, които училищата организират и по време на които показват най-доброто и най-интересното от своята дейност. Но според мен това всъщност е вторият етап от кариерното ориентиране, след като преди това центровете за кариерно ориентиране са си свършили работата чрез подходящите тестове и са насочили младите хора и техните родители към подходящата професия. Като че ли паксме впрегнали каруцата пред коня. Надявам се центровете да продължат да се развиват.
Автор: Мария Съботинова

Как ще коментирате инициативата "Академия Градът" и нейната роля за професионалното ориентиране на младото поколение?
- Инициативата "Академия Градът" не е обикновена инициатива. За мен тя е мисия, която стига по невероятен начин до младите хора, вдъхновява ги, прави ги щастливи, дава им възможност да се докоснат до реалността на професията, която са избрали. Много често с участието си младите хора успяват да реализират смели мечти. Връзката училище – университет – бизнес, която като философия  и червена нишка преминава през инициативата "Академия Градът", е онази връзка, която дава устойчивото развитие на професията. За мен, за моите колеги и, разбира се, за нашите ученици е чест да сме част от "Академия Градът".
Автор: Мария Съботинова

Какво вдъхновява вас и целия колектив на СГСАГ в нелеката педагогическа професия?
- Трудно е на учителя в днешно време. Трудно, защото обществото няма онзи респект към учителя, който е необходим, за да го има доброто образование. Много често днешните ученици, а и техните родители имат неоправдано високи амбиции, претенции към учителя и училището. Много често игнорират ангажиментите си като родители и ги прехвърлят на училището. За наше щастие при нас учениците имат добрата мотивация да учат това, което са избрали. Повечето са от семейства, които са свързани със строителството, и това помага за спокойната работа на учителите. Осъществяваме много добри контакти с родителите и строителните компании, което е фактор за високото качество на професионалното образование на учениците в СГСАГ "Христо Ботев". Успехите на нашите ученици в различните професионални състезания и конкурси е особен вид вдъхновение за неуморна работа на колегите. Постиженията им и осъществената професионална реализация са наградата за нас.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg