Градът | 07 Юли 2017, 11:39

МОСВ предприема мерки за ускоряване на изпълнението на ОПОС 2014-2020