Градът | 06 Юли 2017, 13:04

Новият план за управление на Пирин не предвижда сечи в парка