Градът | 03 Юли 2017, 16:01

Радио- или телефонни връзки по магистралите, 10-метрова зона за безопасност, преминаване на трасета през пустеещи земи