Градът | 28 Юни 2017, 13:29

Удължават сроковете за изпълнение на два големи проекта по ОП "Околна среда 2014-2020 г."