Градът | 28 Юни 2017, 11:29

Облекчаване на административната тежест обсъдиха администрация и бизнес

Дискусията с домакинството на Камарата на строителите в България беше организирана съвместно с КАБ и КИИП