Градът | 27 Юни 2017, 10:38

Седем участници в търга за прединвестиционно проучване за ВиК на Столична община