Градът | 23 Юни 2017

Община Сандански обяви публично състезание за инженеринг на многофункционална спортна зала

Прогнозната стойност на поръчката е 1 881 666 лв. без ДДС

Обратно нагоре ↑