Градът | 20 Юни 2017, 15:22

Ключови години за газовите проекти остават 2019 – 2020 г.