Градът | 20 Юни 2017, 15:08

Виктория Поповска: Изграждането на балансиращи мощности ще гарантира гъвкавостта на електроенергийната система