Градът | 19 Юни 2017, 14:49

До есента ще бъдат готови формулярите, с които ВиК операторите ще кандидатстват за финансиране от ОП "Околна среда 2014 – 2020 г