Градът | 16 Юни 2017, 14:18

"Калистратов груп" е изпълнител на проекта за модернизация на Лесотехническия университет