Градът | 13 Юни 2017, 17:19

До юли обсъждат наредбата за проектиране на улиците в урбанизирани територии