Градът | 13 Юни 2017, 12:35

39 общини реализират проекти за устойчива градска мобилност за 300 млн. лв. по ОПРР