Градът | 09 Юни 2017

14 млн. лв. за 20 здравни центъра за деца

44 млн. лв. от ОПРР предвидени за строителство на 151 социални центъра в 54 общини

Обратно нагоре ↑